Certificering

VCA

De Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers (VCA) biedt een ondernemer een prima hulpmiddel om de zwakke plekken in de zorg voor VGM op te sporen. Dat leidt dan weer tot zorgvuldiger en efficiënter werken, minder schade door ongevallen, meer continuïteit, en de daaruit voortkomende kostenbesparingen. De VCA is er in een algemeen, uitgebreid schema VCA** en een beperkt schema VCA*. Dit beperkte schema is bedoeld voor kleinere ondernemingen die geen werk laten uitvoeren door onderaannemers en geen extreem risicovol werk uitvoeren.

Normec QS

Steeds meer afval en steeds meer stortvelden betekent steeds meer folievelden om één en ander af te sluiten. Beton- en staalleiding worden steeds vaker vervangen door HDPE en andere kunststoffen. Normec QS verzorgt de begeleiding en controle op het gehele proces van leggen, lassen en testen. De inspecteurs hebben een goede kennis van lasmethodes en -procedures. Zij bieden de helpende hand bij het voorbereiden, begeleiden en opstellen van lasmethodebeschrijvingen en lasmethode- en lasserkwalificaties. De lassers van DL Plastics B.V. zijn dan ook conform de las-aanbevelingen DIV.499.1130 door Normec QS gekwalificeerd.

KIWA

Bekijk certificaat

Aan ons is het KIWA certificaat Procescertificaat BRL-K (K57404/06) verstrekt. Het procescertificaat “Verwerken van kunststof folie” heeft betrekking op de kwaliteit van de uitvoering en de verwerking van kunststof folie t.b.v. milieubescherming voor o.a. onder- en bovenafdichtingen van afvalstortplaatsen, olietankterminals, afvalwaterbassins, grond- en slibdepots en afdichtingsmembranen voor waterbouwkundige- en milieutechnische werken.

VCA* 2017/6.0

Bekijk certificaat

TUV Nord heeft verklaard dat het Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu-beheerssysteem van DL Plastics B.V. beoordeeld en in overeenstemming werd bevonden met de eisen conform de norm VCA* 2017/6.0 onder het toepassingsgebied: “ Het op locatie verwerken en aanbrengen van kunststoffolie en kunststofplaat ten behoeve van milieutechnische en civiele werken”. NACE Code 42,99.

Logo DLplastics
Logo Delaflex
Logo Delafloat
Logo DLmest
Logo DLcover